Ейбрахам Линкълн: Писмо до Джордж Рамзи, 17.10.1861

Писмо до Джордж Д. Рамзи
Автор: Ейбрахам Линкълн
Писмото е написано на 17 октомври 1861 г. Откъсът засяга темата за начините за ликвидиране на робството.


Драги ми господине,


Дамата, приносителка на това писмо, твърди, че има двама сина, които искат да работят. Уредете им работа, ако е възможно. Желанието за работа е толкова рядко срещано достойнство, че трябва да бъде насърчавано.


Ваш:
Е. Линкълн


Източник
  • Из сборника "Моята представа за демокрацията", Ейбрахам Линкълн, превод: Огняна Иванова, ИК "Стигмати", София, 2009, ISBN 978–954–336–069–7, с.119


Обществено достояние Това произведение е oбществено достояние в България, САЩ и страните с времетраене на авторското право 100 години след смъртта на автора или по-малко.