Ако въведете още веднъж машинен превод в който и да е от проектите, ще Ви блокирам безсрочно. Повече предупреждения няма да има.
— Luchesar • Б/П 13:07, 25 ноември 2017 (UTC)