Ейбрахам Линкълн: Обръщение в Гетисбърг, Пенсилвания

Обръщение на войнишкото гробище в Гетисбърг, Пенсилвания
Автор: Ейбрахам Линкълн
Произнесено на 19 ноември 1863 г. при освещаването на Националното войнишко гробище в Пенсилвания, четири месеца и половина след решителната битка при Гетисбърг*. Откъсът засяга темата за цената на свободата.


Плакат с Гетисбъргското обръщение
Преди осемдесет и седем години нашите деди са изпроводили на този континент един нов народ, заченат в Свобода, и предан на вярата, че всички хора са създадени равни.


В момента ние сме ангажирани с велика гражданска война, която да провери дали този народ – или който и да е народ, заченат по този начин и толкова предан – може да оцелее дълго. Срещаме се на великото бойно поле на тази война. Тук сме, за да определим част от това поле като място за последен отдих на хората, дали своя живот, за да остане този народ. Напълно е уместно и редно да направим това.


В един по-широк смисъл обаче ние не можем да определим... не можем да осветим... да направим свята тази земя. Храбреците – и живите, и мъртвите, – участвали в битката тук, са я осветили, и далеч не е по скромните ни сили да направим повече от тях или да омаловажим направеното. Светът няма да обърне особено внимание, нито ще помни дълго казаното тук от нас, но никога няма да забрави извършеното тук от тях. По-скоро ние, които сме тук, трябва да се посветим на великата цел, поставена пред нас: че от тези достойни покойници ние черпим още по-голяма преданост към каузата, на която те отдадоха докрай предаността си в пълна мяра; че ние тук сме твърдо решени тяхната смърт да не е била напразно; че свободата на този уповаващ се на Бога народ ще бъде отново родена, а властта на народа, дадена от народа в името на народа, няма да изчезне от лицето на земята.


Уикипедия
Уикипедия разполага със статия за Гетисбъргско обръщение
Бележки
* Битката при Гетисбърг, състояла се на 1 юли – 3 юли 1863 г. в и около градчето Гетисбърг, Пенсилвания между войските на САЩ и Конфедерацията, е най-голямата битка в Западното полукълбо и повратна точка на Американската гражданска война, след което краят на войната започва да се вижда, а надмощието Севера е очевидно. Бел.цит.


Източник
  • Из сборника "Моята представа за демокрацията", Ейбрахам Линкълн, превод: Огняна Иванова, ИК "Стигмати", София, 2009, ISBN 978–954–336–069–7, с.123–124


Обществено достояние Това произведение е oбществено достояние в България, САЩ и страните с времетраене на авторското право 100 години след смъртта на автора или по-малко.