Уикиизточник:Предупреждение


Моля прочетете внимателно това общо предупреждение. За краткост, Уикиизточник (или този проект, ние, и т.н.) означава авторите, редакторите, дарителите, както и всички, свързани с уебсайта Уикиизточник (включително фондация Уикимедия ).

Предупреждения редактиране

Точност редактиране

Уикиизточник не дава гаранция за валидност или точност. Този проект представлява онлайн колекция от оригинални текстове, свободно съдържание, тоест това е доброволна асоциация от индивиди, които развиват общ ресурс от първични (оригинални) материали. Следователно, наличните тук текстове не са преглеждани от професионалисти, които са експерти в съответните области на знанието, за да гарантират точността на текстовете. Освен това текстовете се представят така, както са; грешките на автора са нарочно оставени като грешки, за да се запази автентичността на творбата.

Това не означава, че няма да намерите множество ценни и точни цитати в Уикиизточник, а че не можем да гарантираме по никакъв начин валидността на документите. В частност, текстовете на медицинска и правна тематика в Уикиизточник може да са неверни или остарели. За такава информация предлагаме да се обърнете към професионалист.

Отговорност редактиране

Никой от авторите, редакторите, дарителите, както и всички, свързани с уебсайта Уикиизточник, не може да носи отговорност за появата на неточна или клеветническа информация, нито за използването от Ваша страна на информацията, съдържаща се на или пренасочена от тези уебстраници.

Уикиизточник не може да бъде подведен под отговорност за щети за упоменатите неточности, тъй като е доброволна асоциация от индивиди и представлява свободно разработен онлайн ресурс с отворен код от материали, предназначени за обучителни, културни и информационни цели. Освен това, Уикиизточник не носи отговорност, в случай че някой промени, редактира, измени или премахне информация, въведена от Вас в Уикиизточник или в някой от сродните му проекти.

Авторски права и лицензиране редактиране

Можете да използвате съдържанието на този уебсайт при условията, описани в лицензионния шаблон, както и тези, описани в авторскоправната ни политика. В повечето случаи, творбите в Уикиизточник са в сферата на общественото достояние или са съвместили с Лиценза за свободна документация на GNU.

Имате право да възпроизвеждате съдържание от Уикиизточник свободно и безвъзмездно, така както го възпроизвеждаме ние. Между Вас и уебсайта (или който и да е свързан с уебсайта) не се установяват никакви договорни отношения, споразумения или правни задължения. Въпреки че ние се опитваме да осигурим точната авторскоправна информация на страниците, Ваша отговорност остава да удостоверите авторскоправния статут на всяка творба, която използвате или копирате.

Нарушения на местните закони редактиране

Моля, имайте предвид, че в сайта може да има съдържание, което може да представлява нарушение на законите в страната, откъдето имате достъп до това съдържание. Уикиизточник не насърчава нарушенията на законите, но тъй като информацията на уебсайта е качена на сървъри в Съединените щати, поддържането ѝ може да е на основание закрилата, която осигурява Първата поправка в Конституцията на САЩ и Всеобщата декларация за правата на човека на ООН.

Законите в страната Ви може и да не прилагат към свободното слово толкова широка закрила, колкото в САЩ и в Хартата на ООН, или да прилагат ограничения, които са неприложими по тези две юрисдикции. Уикиизточник не може да носи отговорност за никакви потенциални нарушения на тези закони, ако поставяте препратки към този домейн или използвате по какъвто и да е начин каквато и да е информация, съдържаща се в уебсайта.