Ейбрахам Линкълн: Проробска теология

Из бележки за робството
Автор: Ейбрахам Линкълн
Бележките са написани ок 1 окт. 1858 г. Откъсът засяга темата за религиозната "аргументация" на робството.


Ако беше истина, че негърът стои по-ниско от белия човек по природни дадености, не представлява ли точно обърната справедливост по тези причини белият да взема от него част от малкото, което му е било дадено? "Дайте на нуждаещия се" е християнско правило за благотворителност, обаче "Вземете от нуждаещия се" е правилото на робството.


Проробска теология


Квинтесенцията на проробската теология изглежда е следната: "Робството не е нещо, всеобщо правилно, нито е нещо, всеобщо неправилно; за някои хора е по-добре да бъдат роби и в тези случаи те са роби по Божия воля".


Разбира се, че няма спор за Божията воля, но все пак има известна трудност при констатирането и използването й за определени случаи. Например нека предположим, че преподобният д-р Рос* има роб на име Самбо. Тогава въпросът е: "Каква е Божията воля – да остане Самбо роб, или да бъде освободен?" Не чуваме какъв е отговорът на всемогъщия Бог, а в неговото откровение – Библията – също няма отговор, или поне не се дава такъв отговор, чието тълкуване да предполага пререкания. Обаче никой не мисли да попита Самбо за мнението му. Затова в крайна сметка се стига до това въпросът да бъде решен от д-р Рос. И докато д-р Рос размишлява за случая, той седи на сянка, с ръкавици на ръцете, и съществува благодарение на препитанието, осигурено му от работещия по жаркото слънце Самбо. Ако той реши, че Божията воля е Самбо да продължи да бъде роб, д-р Рос ще запази удобствата на собственото си положение. Ако обаче реши, че Божията воля е Самбо да бъде свободен, той ще трябва да напусне сянката, да свали ръкавиците и да се заеме с изкарване на прехраната си. Дали д-р Рос ще прояви онази съвършена безпристрастност, която винаги се е смятала най-благоприятна за вземането на правилни решения?


Но нали робството било добро за някои хора?! В ролята си на "добро" робството е поразително особено в смисъл, че то е действително добро нещо, което нито един човек не желае да бъде лично негово.


Колко нелепо! Значи вълците разкъсват агнетата не защото това е добро за техните ненаситни търбуси, а защото това е добро за агнетата, така ли?!


Бележки
  • Пастор д-р Фредерик А. Рос – написал и издал през 1857 г. трактат "Робството, предопределено от Бог". Бел.ред.


Източник
  • Из сборника "Моята представа за демокрацията", Ейбрахам Линкълн, превод: Огняна Иванова, ИК "Стигмати", София, 2009, с.92-94


Обществено достояние Това произведение е oбществено достояние в България, САЩ и страните с времетраене на авторското право 100 години след смъртта на автора или по-малко.