Ейбрахам Линкълн: Реч в отговор на сенатор Стивън Дъглас (Спрингфийлд)

Из реч в отговор на сенатор Стивън Дъглас
Автор: Ейбрахам Линкълн
Речта е произнесена на 17 юли 1858 г. в Спрингфийлд, Илинойс. Откъсът засяга темата за основанията за равенство.


Снощи съдия Дъглас* се измъчи с ужаси, представящи моята склонност да направя негрите напълно равни с белите в социално и политическо отношение. Той не се спря, за да посочи кога към казал точно такова нещо, нито как това основателно следва от нещо, което съм казал – той просто побърза да направи своите заключения. Аз се придържам към Декларацията за независимост**. Ако съдия Дъглас и неговите приятели не желаят да се основават на Декларацията, нека да дойдат и да направят поправки в нея. Нека според тях текстът да гласи, че всички хора са създадени равни, освен негрите. И нека бъде решено дали в лето Господне 1858 Декларацията за нeзависимост трябва да бъде променена по този начин. В своето тълкуване на Декларацията миналата година съдия Дъглас каза, че Декларацията означава само че американците в Америка са равни на англичаните в Англия. Сетне, когато му обърнах внимание, че с това правило той изключва германците, ирландците, португалците и всички други хора, присъединили се към нас от Революцията*** насам, той промени своето мнение и в последната си реч каза, че имал предвид европейците.


Продължих да упорствам и го попитах дали не е предвиждал да включи и руснаците от Азия. Или пък е възнамерявал да изключи този огромен брой хора от принципите на нашата Декларация за независимост? Затова очаквам не след дълго той да внесе нова промяна в своята дефиниция. Дъглас никак не е придирчив. Той се задоволява с всичко, което не представлява заплаха за национализирането на негърското робство. Може белите да бъдат смъкнати надолу, но не трябва негрите да бъдат издигани нагоре. Кой има правото да каже: "Аз съм по-висш, а ти си по-нисш?"


Заявеното от мен по въпроса за негърското робство може да е погрешно представено, но няма как да бъде разбрано погрешно. Споменах, че според моето тълкувание в декларацията не е казано, че всички хора са създадени равни във всяко едно отношение. Те не са равни по цвят на кожата, обаче според мен в Декларацията наистина се има предвид, че всичко хора са създадени равни в някои отношение – те са равни в своето право на "живот, свобода и стремеж към щастие". Несъмнено негърът не ни е равен по цвят на кожата, а може би и в много други отношения, но при все това той е равен на всеки друг човек, бял или черен, в правото си да слага в уста хляба, за който се е трудил със собствените си ръце. Като посочвате колко повече е било дадено на вас, няма оправдание вие да отнемете и малкото, дадено на него. Единственото, което ви моля да направите за негъра, е, ако не ви харесва, да го оставите на мира. Ако Господ му е дал само нещо малко, нека негърът се радва поне на малкото.


Бележки
* Стивън Арнълд Дъглас (англ. Stephen Arnold Douglas, 1813–1861) е американски юрист и политик от Илинойс, автор на закона Канзас–Небраска. Кандидатира се за президент е в изборите през 1860 г. като представител на Демократическата партия, но губи от представителя на републиканците Ейбрахам Линкълн. Бел.цит.


** Декларация за независимост на САЩ – първият политически документ на САЩ, обявяващ независимост от Великобритания на общност от Тринайсет колонии, към които впоследствие биват присъединени и останалите щати. Декларацията е съставена от Томас Джеферсън. Нейното съгласуване и приемане от Континенталния конгрес на 4 юли 1776 г. създава държавата Съединени американски щати. Бел.цит.


*** Революцията – така американците наричат своята Война за независимост от Великобритания през 1776 г. (American Revolutionary War). Бел.цит.


Източник
  • Из сборника "Моята представа за демокрацията", Ейбрахам Линкълн, превод: Огняна Иванова, ИК "Стигмати", София, 2009, с.87-88


Обществено достояние Това произведение е oбществено достояние в България, САЩ и страните с времетраене на авторското право 100 години след смъртта на автора или по-малко.