Автор:Димитър Горов

Димитър Горов
(1840–1981)
Вижте също биография.

български търговец, деец на българското революционно движение и участник в Руско-турската война

Димитър Горов


Писма до него


Последните писма и послания, които Христо Ботев, му връчва на борда на парахода "Радецки", за да ги предаде на приятелите и семейството му